Czy na kreatorach wdrożenie wszystkich zmian jest możliwe?


Kreatory jak każde inne rozwiązanie mają swoje wady i zalety. Niewątpliwie jedną z ich największych wad jest fakt, iż nie mamy pełnej kontroli nad tworzonym serwisem. Musimy pamiętać o tym, że celem kreatorów jest umożliwienie procesu jakim jest, tworzenie stron WWW w prosty sposób. Niestety kosztem tego są ograniczenia, którymi te narzędzia są obarczone.

Ciągle zmieniające się trendy wśród użytkowników, a także aktualizacje algorytmów wyszukiwarek sprawiają, że serwisy internetowe wymagają podjęcia dodatkowych działań. Nie wystarczy odświeżyć szablonu, by strona była bardziej atrakcyjna dla internautów oraz robotów sieciowych. Często konieczne jest wdrożenie zmian bezpośrednio w kodzie źródłowym witryny. Przeprowadzenie takich prac nie jest możliwe bez pełnego dostępu do strony.

Jeśli bardzo zależy nam na wprowadzeniu dodatkowych zmian, których nie jesteśmy w stanie wdrożyć poprzez panel administracyjny, warto skontaktować się z działem wsparcia. Pracownicy z pomocy technicznej powinni rozwiązać nasz problem.