EKSPERCI nawołują do zwrócenia uwagi na negatywne społecznie skutki bólu i nakłaniają decydentów do podjęcia działań w zakresie opieki przeciwbólowej w Europie. Nadszedł czas, aby UE uznała leczenie bólu za priorytetowe dla jej mieszkańców i całej unijnej gospodarki.

W dniach 23-24 maja 2016 roku w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbędzie się sympozjum „Societal Impact of Pain” (SIP 2016), pod patronatem włoskiego Ministerstwa Zdrowia, na którym lekarze, politycy oraz reprezentanci grup wsparcia pacjentów cierpiących z powodu bólu będą dyskutować o społecznym znaczeniu bólu. Celem sympozjum jest m.in. budowanie świadomości dotyczącej potrzeb w zakresie leczenia bólu w Europie oraz dyskusja nad najważniejszymi wyzwaniami, celami oraz instrumentami w zakresie leczenia bólu. Ramy naukowe sympozjum SIP i platformy znajdują się pod nadzorem Europejskiej Federacji EFIC® Pain. W tym roku po raz pierwszy podjęto formalną współpracę z reprezentacją pacjentów- Pain Alliance Europe (PAE), a także Active Citizenship Network (ACN), partnerów dla SIP 2016.

Więcej na: http:// https://www.sip-platform.eu/events/sip-2016/program.html

Ulga w bólu ma zasadnicze znaczenie  dla osób chorych onkologicznie i pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe. Ból występuje u ponad 70% chorych na raka oraz u około 80% pacjentów z zaawansowanym rakiem i jest ważną częścią opieki paliatywnej. W dłuższej perspektywie, u 5 do 10% pacjentów, którzy pokonali chorobę towarzyszy silny ból, który przeszkadza im w codziennym funkcjonowaniu.

Wiemy również, że bóle mięśniowo-szkieletowe powodują prawie 50% wszystkich nieobecności w pracy trwającej co najmniej trzy dni w UE i 60% trwałej niezdolności do pracy. W sensie ekonomicznym ból powoduje zmniejszenie udziału siły roboczej oraz zwiększenie wydatków na zasiłki socjalne. Bezpośrednie i pośrednie koszty chorób układu mięśniowo-szkieletowego oszacowano na € 240bn rocznie – do 2% PKB w całej UE.

Informacje o Societal Impact of Pain

Cele Sympozjum SIP  są określone przez Europejską Federację Oddziałów Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP®) (EFIC®). Wsparcia merytorycznego sympozjum udzieliło 65 organizacji na rzecz pacjentów oraz organizacji naukowych. Sympozjum ma na celu umożliwienie dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami, celami oraz instrumentami polityki zdrowotnej z dysponentami budżetów, decydentami oraz przedstawicielami systemu opieki zdrowotnej, tak aby ulepszyć sposoby leczenia bólu w Europie.

Dla kierowników i dyrektorów zaangażowanych w podejmowanie strategicznych decyzji w kwestiach związanych z bólem z punktu widzenia narodowych systemów opieki zdrowotnej sympozjum stanowi znakomitą okazję do nawiązywania nieformalnych kontaktów oraz dzielenia się najlepszymi praktykami z władzami zdrowotnymi, firmami ubezpieczeniowymi oraz dysponentami budżetu z całej Europy. Dla pracowników służby zdrowia, pacjentów oraz przedstawicieli konsumentów sympozjum stanowi platformę do interakcji i prezentacji działań na rzecz poprawy standardów leczenia bólu.

Informacje na temat EFIC

Europejska Federacja Oddziałów Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (EFIC®) to multidyscyplinarna organizacja zawodowa działająca w obszarze nauki o bólu i leczenia bólu, w skład której wchodzą 34 Europejskie Oddziały Narodowych Towarzystw Badania Bólu. EFIC została założona w 1993 r. i reprezentuje 34 Towarzystwa Badania Bólu z 34 państw i blisko 20 000 naukowców, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów oraz innych pracowników służby zdrowia w Europie, zajmujących się badaniem i leczeniem pacjentów odczuwających ból.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików CookiesZamknij