Kampania społeczna „Rak wolny od bólu” powstała z potrzeby zapewnienia wsparcia pacjentom cierpiącym na nowotwory. Od marca 2015 roku Koalicja na rzecz Walki z Bólem prowadzi działania skierowane do około 200 tysięcy osób w Polsce, które zmagają się z bólem różnego stopnia w przebiegu choroby nowotworowej. Przy obecnym stanie wiedzy niemal 90% chorym onkologicznie można pomóc, wdrażając skuteczną terapię przeciwbólową. Kluczowym zadaniem Kampanii jest uświadomienie pacjentom, iż mają oni prawo do specjalistycznej opieki przeciwbólowej, na każdym etapie choroby nowotworowej oraz że powinni domagać się leczenia bólu.

W trakcie czterech miesięcy od startu kampanii udało się zrealizować wiele aktywności, wśród nich:

  • Zorganizowaliśmy pięć bezpłatnych konsultacji dla pacjentów dając im szansę rozmowy z lekarzami specjalistami leczenia bólu (dwa dodatkowe spotkania są zaplanowane na przyszłe miesiące)
  • Przeprowadziliśmy ankietę wśród pacjentów onkologicznych i ich opiekunów poznając ich punkt widzenia na codzienność leczenia bólu
  • Przeprowadziliśmy ankietę wśród lekarzy pierwszego kontaktu (POZ) poznając lekarskie spojrzenie na ból, jako zjawisko w podstawowej opiece zdrowotnej
  • Otworzyliśmy stronę internetową z działem poświęconym poradnictwu on-line, na pytania czytelników odpowiadają eksperci-lekarzy specjaliści

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Specjaliści, którzy zgodzili się dedykować czas i wysiłki dla Kampanii pomogli 30 pacjentom onkologicznym, którzy zgłosili się do poradni leczenia bólu na bezpłatne konsultacje w Warszawie, Częstochowie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu.

Jesteśmy dumni z zaoferowania możliwości spotkania z lekarzem, ponieważ jak się okazało aż jedna trzecia z przybyłych pacjentów (10 osób / 30) wymagała natychmiastowego wdrożenia terapii lub skierowania do hospicjum oraz ustalenia pilnie kolejnego spotkania z lekarzem.

Zatrważające, ale dla aż 21 pacjentów (70%) było to pierwsze w ogóle spotkanie ze specjalistą leczącym ból, choć odczuwają silny ból i zgodnie z wszelkimi wytycznymi już dawno powinni otrzymać pomoc. To utwierdza nas w przekonaniu jak ważne są takie inicjatywy. W trakcie rozmowy z lekarzem, chorzy deklarowali że nie boją się przyjmowania leków opioidowych. Dla nich najważniejsza jest ulga w bólu. Część pacjentów przyjmowała już słabe opioidy przepisane przez lekarza onkologa lub lekarza pierwszego kontaktu.

Niestety około 20% pacjentów onkologicznych, którzy zapisali się na wizytę nie mogło z niej skorzystać ze względu na zły stan zdrowia. Liczymy, że opiekunowie tych osób zadbają o potrzeby w odpowiedni sposób – choćby pilnie adresując potrzebę leczenia bólu.

 ANKIETA WŚRÓD LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU

Aby poznać opinię lekarzy POZ dotyczącą kwestii leczenia bólu, byliśmy obecni na XII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w Gdańsku, 19-20 czerwca 2015 r. Z ponad 400 uczestników Kongresu aż 127 udzieliło nam odpowiedzi. Dla większości lekarzy POZ dolegliwości bólowe to codzienność pacjentów przychodzących z wizytą do lekarskich gabinetów. Dominują pacjenci z bólem umiarkowanym czyli bólem, dla leczenia którego właściwe są słabe opiody. Ponad połowa lekarzy ocenia natężenie bólu pacjenta rozmawiając z nim o jego odczuciach, rzadziej stosują bardziej miarodajne a przy tym proste narzędzie jakim jest linijka (skala) bólowej NSR. Niepokojące jest jedna to, że aż 23% lekarzy (zatem jeden na czterech) nie mierzy natężenia bólu choć jest to pierwszym krokiem do ustalenia właściwego leczenia; przecież bez zmierzenia poziomu ciśnienia trudno decydować czy podać leki przeciwnadciśnieniowe, a bez zmierzenia poziomu cukru stwierdzić czy należy podać lek obniżający jego poziom. Koalicja nie od dziś sygnalizuje, że istnieją bariery oddzielające pacjentów od uzyskania właściwego leczenia – zaniechanie podstawowej diagnostyki należy właśnie takich barier. Gdy pacjent skarży się na silny ból 56% lekarzy rodzinnych deklaruje, że stosuje leki opioidowe – trudno ocenić czy jest to „jedynie 56%” czy „aż 56%” – ta kwestia wymagałaby pogłębienia w szerzej zakrojonym badaniu. Warto jednocześnie nadmienić, że uczestnicy Zjazdu to lekarze rodzinni z dużym doświadczeniem, otwarci na stosowanie opioidów i chętni do poszerzenia swojej wiedzy odnośnie leczenia bólu.

 ANKIETA WŚRÓD PACJENTÓW I OPIEKUNÓW          

Dane możemy porównać z opiniami samych pacjentów, jakie zebraliśmy z ankiety dla chorych i ich opiekunów. Na podstawie anonimowych odpowiedzi wiemy, że prawie 80% osób odczuwa silny ból spowodowany chorobą nowotworową. Taka sama grupa osób ma świadomość możliwości leczenia bólu silnymi opiodami, jednak tylko część z nich otrzymuje recepty i oczekiwaną opiekę. Większość uważa, że jest skazana na cierpienie, a część nawet usłyszała odmowę podjęcia terapii.

Niestety chorzy spotkają się z lekceważącymi uwagami marginalizującymi ich ból. Niejednokrotnie usłyszeli, że każdy ból można przeżyć, a leki opioidowe uzależniają. W związku z tym odmawiano im przepisania lub podania silnego leku przeciwbólowego.
W zamian proponowano im „zwykłe” (słabsze) leki, które nie przynosiły tak znacznej ulgi, jak leki opioidowe. Zdaniem pacjentów część lekarzy obawia się przepisać leki opioidowe czy to z powodu lęku przed uzależnieniem czy z powodu lęku przed kontrolami, co skutkuje brakiem ordynowania tych leków. Podobne głosy pacjentów otrzymaliśmy poprzez fanpage kampanii.

Pacjenci zaznaczają, że nie wszyscy są pytani o odczuwanie bólu i informowani o możliwościach leczenia, większość uważa, że nie otrzymuje od lekarza odpowiednich informacji dotyczących potencjalnych działań niepożądanych.

Jeden z pacjentów tak odpowiedział na pytanie „Które działania niepożądane leków opioidowych są dla Ciebie najbardziej dokuczliwe??” –„Żadne. Mieszkam i leczę się w Holandii. Dla mojego onkologa najmniej istotne jest ewentualne uzależnienie od opioidów. Najważniejszy jest brak bólu i strachu przed bólem.” Liczymy, że i w Polsce są tacy lekarze!

STRONA INTERNETOWA I FACEBOOK

Na Facebooku kampanii https://www.facebook.com/rakwolnyodbolupacjenci chętnie komentowali informacje dotyczące samej choroby, szukali nowoczesnych ośrodków leczenia bólu i dostępu do tych świadczeń medycznych. Z wypowiedzi Internautów wynika, że w Polsce część specjalistów bardzo opornie przepisuje leki przeciwbólowe, szczególnie dla chorych z silnym przewlekłym bólem nowotworowym, w przypadku którego standardem światowym są analgetyki opioidowe. Brak jest też wiedzy odnośnie leczenia skojarzonego różnych leków uśmierzających ból nowotworowy. Wdrożenie skutecznej terapii często obciążone jest lękiem (opioidofobia). W większości pacjenci przyznają, że nie boją się leków opioidowych skoro ”uśmierzają ból, wydłużają życie i przynoszą ulgę chorym”. Często słyszą jednak z ust lekarzy, że chorobie nowotworowej towarzyszy ból i pacjent musi sobie z tym radzić, „poradnie medycyny paliatywnej są dla osób na końcowym etapie choroby”, a „leki opioidowe to narkotyki”. Chory jest bezsilny wobec informacji, że otrzymał już najsilniejszą dawkę leku i nic więcej nie można już zrobić.

Na stronie www.rakwolnyodbolu.pl i https://www.facebook.com/rakwolnyodbolu na bieżąco zamieszczaliśmy informacje dotyczące opieki paliatywnej. Dzieliliśmy się wiedzą z zakresu profilaktyki, kontroli poziomu bólu, prowadzonej diagnostyki oraz dostępnych terapii. Pisaliśmy także o nowościach na rynku onkologicznym. Najpopularniejsze posty dotyczyły poradnictwa i nowych rozwiązań w dziedzinie onkologii.

Ponieważ pacjenci najczęściej pytali o miejsce, gdzie można leczyć ból, w ich regionie. Na stronie www powstała zakładka, gdzie wskazane zostały certyfikowane poradnie leczenia bólu w Polsce. Przeprowadzonych przez nas bezpłatne konsultacje w poradniach leczenia bólu i opieki paliatywnej wskazują, że istnieją w Polsce dobre ośrodki medyczne, które niosą skuteczną pomoc pacjentom w zakresie leczenia bólu nowotworowego. Ich liczba nie jest jednak wystarczająca. Nie każdy pacjent ma szansę dostania się do specjalisty, ze względu na kolejki, uprzedzenia społeczne czy znaczną odległość dobrego ośrodka od miejsca zamieszkania. W trakcie konsultacji spotkaliśmy pacjentów, często z mocno zaawansowanym, przewlekłym bólem nowotworowym, do tej pory nie leczonych lub leczonych nieskutecznie. Często to opiekunowie pacjentów walczyli o możliwość konsultacji. Zapisane osoby nie zawsze mogły przyjechać we wskazanym terminie, z powodu złego stanu zdrowia i towarzyszącego im zaawansowanego bólu nowotworowego. W ramach kampanii informowaliśmy pacjentów o poradniach i hospicjach, w których można uzyskać fachową pomoc medyczną i leczyć ból nowotworowy oraz o bezpłatnych badaniach prowadzonych na terenie kraju. Zainteresowanie ze strony pacjentów było ogromne, co pokazało, że nasze działania są ważne i potrzebne.

Najważniejszym problemem społecznym w terapii bólu przewlekłego z jakim spotkaliśmy się w trakcie prowadzenia kampanii, jest lęk przed lekami opioidowymi, dotyczący kwestii potencjalnego uzależnienia i działań niepożądanych. Opioidofobia to jeden z podstawowych powodów, dla których część środowiska medycznego oraz pacjenci unikają skutecznego leczenia bólu nowotworowego. Wspólnie z Ambasadorem kampanii prof. Jerzym Stuhrem, nakłaniamy pacjentów do zmiany podejścia do leczenia bólu, zgodnie z hasłem kampanii, „Nie ból się”. Zwracamy uwagę na skutki niepotrzebnego cierpienia pacjentów. Prowadząc kampanię wiemy jak bardzo potrzebny jest głos społeczny w kwestii leczenia bólu nowotworowego i podjęcie walki w sprawie przeciwdziałania opioidofobii.

PORADNICTWO ONLINE

Specjaliści medycyny paliatywnej odpowiadali na indywidualne pytania chorych przesyłane na adres mailowy kampanii oraz na Fanpage na Facebook. Wpłynęło ponad 80 pytań z prośbą o pomoc. Częstokroć pacjenci opisywali swoje skomplikowane sytuacje kliniczne, ujawniając zagubienie w systemie i niemoc w uzyskaniu pomocy. Cześć pytań wskazuje, że pacjenci pozbawieni są niejednokrotnie – wydawać by się mogło – prostych informacji.

PODSUMOWANIE

Kampania „Rak wolny od bólu” zyskała istotne wsparcie medialne. Nawiązaliśmy współpracę z 5 stacjami ogólnopolskimi i 2 stacjami regionalnymi Telewizji Polskiej. Spot kampanii został wyemitowany we wszystkich stacjach regionalnych Polskiego Radia,
w Radiu dla Ciebie i w PR I Polskiego Radia. W sumie na antenach wspomnianych rozgłośni radiowych spot można było usłyszeć aż 580 razy. W 8 stacjach radiowych przygotowano dłuższy materiał w formie wywiadu z ekspertem wspartej informacjami o kampanii. Ponadto wsparło nas 17 redakcji ogólnopolskich i 20 gazet regionalnych. W ramach prowadzonych działań otrzymaliśmy 31 bezpłatnych publikacji visuali kampanii. Dodatkowo 82 informacje o kampanii ukazały się w mediach elektronicznych. Informację o kampanii i bezpłatnych konsultacjach zamieściły również wybrane Urzędy Wojewódzkie. Wszystkim tym instytucjom i mediom dziękujemy za to, że pomagają nam nagłośnić przesłanie kampanii „Nie kłaniaj się bólowi”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików CookiesZamknij