W 20 października 2016 roku z okazji Europejskiego Tygodnia walki z bólem  Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Koalicja na Rzecz Walki z Bólem i Fundacja Eksperci dla Zdrowia zorganizowała konferencję prasową pt.: „Potrzeby i rekomendacje w leczeniu bólu”, w ramach prowadzonej kampanii społeczno-edukacyjnej „Nie ból się. Bądź wolny od bólu!
Lekarze i pacjenci są zgodni, że leczenie bólu powinno być integralną częścią terapii osób z różnymi schorzeniami, którym towarzyszą dolegliwości bólowe i cierpienie. Dotyczy to nie tylko pacjentów z nowotworami! Pacjenci z bólem przewlekłym nienowotworowym powinni mieć dostęp do leczenia bólu na zasadach przyjętych obecnie dla pacjentów onkologicznych i powinno być to realizowane we wszystkich ośrodkach medycznych
w całym kraju.

Najważniejsze  potrzeby i rekomendacje jakie pacjenci i eksperci przedstawili w trakcie konferencji prasowej  to m.in.:

  1. Stworzenie systemowych rozwiązań prawnych gwarantujących realizację prawa pacjenta
    do świadczeń zdrowotnych łagodzących ból niezależnie od rodzaju i stadium choroby, wieku i miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. Można to uzyskać wprowadzając zmiany
    do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której obecny zapis gwarantuje prawo do łagodzenia bólu tylko chorym w stanie terminalnym (art. 20 ust. 2 zdanie drugie: „Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień”). Po zmianach, prawo do leczenia bólu miałby zagwarantowany każdy pacjent.
  2. Wprowadzenie do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zapisu nakładającego, na wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, obowiązek oceniania dolegliwości bólowych u pacjentów, leczenia ich oraz monitorowania objawów niepożądanych zastosowanego leczenia.
  3. Opracowanie standardów postępowania przeciwbólowego w placówkach medycznych.
    Po wdrożeniu gwarantowałyby one objęcie opieką przeciwbólową każdego pacjenta, zarówno przebywającego w szpitalu, jak i będącego pod opieką specjalistyczną, bądź podstawową opieką zdrowotną (POZ) w warunkach ambulatoryjnych.
  4. Wprowadzenie do monitorowania bólu i efektów jego leczenia narzędzi opracowanuch przez  Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Należy uwzględnić przede wszystkim „Kartę podstawowej oceny nasilenia bólu” niezbedną do wdrożenia skutecznego leczenia przeciwbólowego, pomocną zwłaszcza lekarzom POZ.

W spotkaniu  udział wzięli: Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu,
prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Drobnik – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – Katedra Prawa Medycznego Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wiceprezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Konsultant w dziedzinie Medycyny Paliatywnej Województwa Śląskiego
i Opolskiego, dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska – Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, ekspert kampanii „Nie ból się! Bądź wolny od bólu!”, dr n. med. Anna
Przeklasa-Muszyńska
– p.o. Kierownika specjalistycznej Poradni Leczenia Bólu
CM UJ w Krakowie, dr n. med. Jarosław Woroń – Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej CM UJ w Krakowie, Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, pomysłodawca Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, organizator kampanii „Nie ból się! Bądź wolny od bólu!”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików CookiesZamknij