Koalicja na Rzecz Walki z Bólem i Fundacja Wygrajmy Zdrowie walczy o prawo do życia bez bólu  i równy dostęp do skutecznej terapii przeciwbólowej dla każdego pacjenta, niezależnie od rodzaju choroby i stopnia jej zaawansowania. Jeśli chorujesz? Cierpisz? Domagaj się od lekarzy specjalistycznej terapii przeciwbólowej. „Nie ból się. Bądź wolny od bólu.” – tak brzmi hasło kampanii. Celem prowadzonych działań społeczno-edukacyjnych jest zniesienie barier w zakresie leczenia bólu i wsparcie pacjentów w podjęciu terapii przeciwbólowej. Ból przewlekły uznawany jest za chorobę samą w sobie i powinien być prawidłowo leczony. Kampania podkreśla znaczenie dobrej kontroli bólu u pacjenta i przełamuje stereotypy związane z opioidofobią.

Planowane działania mają charakter ogólnopolski i potrwają do czerwca 2016 r. Kampania będzie komunikowana w prasie, radio, mediach społecznościowych (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy o  leczeniu bólu www.niebolsie.pl, profil facebook.com/niebolsie). Na potrzeby kampanii został przygotowany spot radiowy i reklama prasowa z udziałem ambasadora kampanii. W kampanię zaangażowały się media ogólnopolskie i lokalne, popularyzując ideę życia bez bólu. W ramach kampanii będą prowadzone konsultacje on-line ze specjalistą leczenia bólu.

Ból staje się problemem społecznym. Ból ostry dotyka 5% populacji. Na nowotwór choruje około 1% populacji czyli rocznie ponad 200 tysięcy osób. Ból przewlekły dotyczy 27% populacji i procent ten wzrasta z wiekiem (50% >65. roku życia). Najczęstsze zespoły przewlekłego bólu nienowotworowego to: choroba zwyrodnieniowa stawów i bóle krzyża (w sumie ponad 50%) oraz bóle głowy, urazy i ból neuropatyczny (min. neuralgia popółpaścowa-PHN, neuropatia cukrzycowa, przetrwały ból pooperacyjny, zespół wieloobjawowego bólu miejscowego – ZWBM, ból neuropatyczny towarzyszący zakażeniu wirusem HIV, ból w  SM). Współczesna medycyna potrafi skutecznie opanować ból u 90% przypadków. „Farmakologiczne leczenie bólu musi być oparte o indywidualizację terapii, która przy aktualnej dostępności do analgetyków opioidowych i nieopioidowych jest możliwa do zastosowania przez każdego lekarza. Specjaliści powinni dokonywać skutecznych wyborów, które spowodują u pacjenta znaczną ulgę w bólu.” zwraca uwagę dr Jarosław Woroń – z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie. Ulga w bólu powinna być zasadą przyjętą we wszystkich ośrodkach medycznych w całym kraju, a pomiar bólu w prostej skali NRS obowiązkiem codziennej praktyki lekarza każdej specjalizacji. Nieleczony ból ma negatywny wpływ na życie pacjentów, zarówno w aspekcie fizycznym, społecznym i psychicznym. Terapia przeciwbólowa umożliwia godne życie w chorobie i daje lepsze rokowania w trakcie leczenia choroby podstawowej. Kampania pokazuje drogę do terapii przeciwbólowej, którą każdy może podjąć, domagając się leczenia bólu, w tym szczególnie bólu przewlekłego.

Istotne postulaty i konieczne zmiany, jakie wskazuje kampania to min.:

  1. Ugruntowanie w legislacji prawa pacjenta do uzyskania złagodzenia bólu, np. poprzez rozszerzenie zapisu „o prawo każdego pacjenta” do uśmierzania bólu. (zmiana art. 20 ust.2 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Obecny zapis: „Prawo do poszanowania godności obejmuje prawo do umierania w spokoju i godności tylko osób terminalnie chorych.
  2. Zwiększenie dostępności do silnie działających analgetyków opioidowych poprzez, np. uproszczenie i ujednolicenie zasad przepisywania tych leków, które wymagają specjalnej recepty Rpw. Z przeprowadzonych przez nas ankiet wśród lekarzy oraz pacjentów wynika, że tylko niewielki odsetek specjalistów w Polsce posiada i stosuje recepty Rpw, co z góry odcina pacjenta od możliwości uzyskania terapii zgodnie ze wskazaniem medycznym. Utrzymanie tego typu specjalnych recept w świetle planowanego systemu recept elektronicznych wydaje się niezasadne.
  3. Stworzenie systemu kontraktowania świadczeń w oparciu o wymaganą ocenę jakości leczenia bólu pacjenta w placówce, np. uczynienie wymaganym standardem diagnozowania natężenia bólu pacjenta w prostej skali NRS, czyli od 0 do 10 oraz odnotowywania tego faktu w karcie pacjenta.
  4. Działania edukacyjne, skierowane do personelu fachowego:

– według ekspertów, w programie akademickim studiów medycznych powinny się znaleźć przynajmniej 3 godziny nauki, dotyczące zasad terapii bólu zgodnie z zasadami Drabiny Przeciwbólowej WHO (obejmujące leczenie bólu łagodnego za pomocą analgetyków nieopioidowych oraz bólu umiarkowanego i silnego za pomocą analgetyków opioidowych)- zaangażowanie Towarzystw Lekarskich oraz Izb Lekarskich w szerzenie wiedzy o leczeniu bólu wśród doświadczonych lekarzy, bez względu na ich specjalizację.

Na stronie kampanii powstał praktyczny poradnik, który, krok po kroku wyjaśnia jak przygotować się do wizyty i gdzie szukać pomocy.

W dniu 24 lutego 2016 roku Koalicja na Rzecz Walki z Bólem zorganizowała w Warszawie konferencję prasową, będącą rozszerzeniem społecznej kampanii edukacyjnej pt. „Rak wolny od bólu”, skierowaną do pacjentów z bólem przewlekłym niezależnie od rodzaju choroby. Hasłem tej kampanii jest „Nie ból się”. W spotkaniu udział wzięli: prof. Jerzy Stuhr – społeczny Ambasador kampanii, Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjenta, prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, prof. nadzw. dr hab.n. med. Jarosłwa Drobnik – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Konsultant w dziedzinie Medycyny Paliatywnej Województwa Śląskiego i Opolskiego, dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska – Sekretarz PTBB, Ekspert kampanii „Nie ból się” prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Wiceprezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia, dr n. med. Jarosław Woroń – Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM Kraków, Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, pomysłodawca Koalicji na Rzecz Walki z  Bólem „Wygrajmy z Bólem”, organizator kampanii „Nie ból się”. Na spotkaniu podjęto temat farmakologicznego leczenia bólu, dostosowanego do rodzaju bólu i efektywnego działania przeciwbólowego. Podkreślono konieczność zwiększenia dostępności do analgetyków opioidowych oraz zastosowania ich przez każdego lekarza, niezależnie od specjalizacji.

Pobierz informację

IMG_1025IMG_1071IMG_1229

IMG_1245_2

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików CookiesZamknij