Warning: Use of undefined constant simple_breadcrumb - assumed 'simple_breadcrumb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /autoinstalator/wordpress/wp-content/themes/niebolsie/page.php on line 34

Organizatorzy dziękują za wsparcie wszystkim organizacjom i instytucjom, które udzieliły poparcia kampanii:

Patronat Honorowy: Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

Partner: Stowarzyszenie „Unicorn”

Patronat Merytoryczny: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne,

Patronaty: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne 

Patronat Medialny: TVP, Gazeta Wyborcza, Family Medicine & Primary Care Review, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, medexpress.pl, Medycyna Praktyczna, Puls Medycyny, Terapia, Termedia, Świat Medycyny i Farmacji, Wydawnictwo Borgis „Medycyna Rodzinna”.

 201605_stopka-new_bol_2

Fundacja Eksperci dla Zdrowia

Fundacja Eksperci dla Zdrowia jest niezależną organizacja typu think-tank. To społeczna inicjatywa autorytetów w obszarze prawa, polityki społecznej, zdrowia publicznego, ekonomiki zdrowia oraz zarządzania na rzecz zmian w systemie ochrony zdrowia. Skupia wybitnych ekspertów z różnych ośrodków naukowych działających na rzecz praktyki.

Fundator i Prezes Marzena Domańska-Sadynica – ekonomista, ekspert zarządzania, marketingu, public relations oraz promocji zdrowia. Inicjatorka i realizatorka wielu projektów systemowych w obszarze ochrony zdrowia.

Więcej informacji: tel.: 502 709 282
marzena.domanska@ekspercidlazdrowia.pl

Wiceprezesem oraz Członkiem Zarządu Fundacji jest dr hab. nauk prawniczych Dorota Karkowska - ekspert prawa medycznego. Ściśle związana z działalnością na rzecz ochrony praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej.

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN działa w Krakowie od 1999 roku. Członkami założycielami Stowarzyszenia byli m.in. Państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie, Ewa Preisner, Marek Nawara, Stanisław Kracik. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia UNICORN jest szeroko rozumiane wsparcie leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz działania prozdrowotne. Od 15 lat organizacja towarzyszy w chorobie pacjentom i ich bliskim, prowadząc centrum informacji, edukacji i terapii w zakresie onkologii.

Od wielu lat ze stowarzyszeniem współpracują doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin: psychoonkolodzy, dietetycy, onkolodzy, doradcy zawodowi. W siedzibie UNICORN można skorzystać z konsultacji lub grupowych zajęć z tymi specjalistami. Prowadzone są również zajęcia rehabilitacji ruchowej. Oprócz udzielania pomocy stacjonarnej, od lat organizowane są także wielospecjalistyczne warsztaty wyjazdowe, dzięki którym udaje się wielowymiarowo pomagać osobom z całej Polski.

W latach 2009-2012 z propozycji UNICORNU skorzystało ponad 1300 osób. Pomoc świadczona jest również personelowi medycznemu pracującemu z chorymi onkologicznie. Stowarzyszenie prowadzi także zajęcia aktywizujące dla osób po 60. roku życia.

Stowarzyszenie zaliczane jest przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne do grona prekursorów opieki psychoonkologicznej w naszym kraju jako „organizacja rzetelna i wiarygodna, która z pasją, oddaniem i dużym potencjałem merytorycznym organizuje pomoc skierowaną do chorych onkologicznie i ich rodzin”. Ważnym nurtem naszego działania jest profilaktyka przeciwnowotworowa.

Stowarzyszenie UNICORN od 16 lat uczy i budzi świadomość, jak mocno choroba nowotworowa związana jest z naszą psychiką i że sukces w walce z rakiem może wesprzeć nasza aktywna postawa. Stowarzyszenie chce być również źródłem wiedzy, ośrodkiem budowania postaw wobec choroby i wobec chorych ludzi, przebudowy klimatu wokół onkologii, aby słowo „rak” nie kojarzyło się z wyrokiem i wycofaniem z wszelkiej aktywności. Od początku istnienia Stowarzyszenie przekonuje, że zarówno w procesie leczenia jak i powrotu do zdrowia i rehabilitacji opieką  i wsparciem psychologicznym należy obejmować także osoby wspierające tak, aby były one dobrym źródłem wsparcia dla chorującego.

11 października 2014 roku rozpoczęło działalność pierwsze w Polsce specjalistyczne stacjonarne CENTRUM PSYCHOONKOLOGII oferujące wszechstronną pomoc chorym na nowotwory oraz ich rodzinom.

Centrum zapewnia:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne
  • psychoterapię grupową
  • treningi umiejętności psychologicznych
  • konsultacje ze specjalistami (lekarz onkolog, dietetyk, doradca zawodowy)
  • zajęcia ruchowe i relaksacyjne
  • wielospecjalistyczne warsztaty stacjonarne

Istotą propozycji CENTRUM PSYCHOONKOLOGII jest edukacja, rehabilitacja i poprawa komfortu emocjonalnego pacjentów, co może wpływać na zdrowienie i lepszą jakość życia chorego. Organizowane zajęcia pomagają ich uczestnikom zrozumieć, że chorzy sami dla siebie są wartością, a także przypominają o istnieniu innych obszarów życia, o których w związku z chorobą niekiedy zupełnie zapomnieli. Ponieważ choroba nowotworowa dotyka nie tylko samego pacjenta, ale także i jego rodzinę, naszą pomoc kierujemy zarówno do chorych, jak również ich bliskich.

CENTRUM PSYCHOONKOLOGII zorganizowane w ośrodku „Zielony Dół” prowadzi pomoc zarówno w trybie dziennym, jak i stacjonarnym (baza noclegowa). W zależności od potrzeb i możliwości dojazdu każdy decyduje o wyborze formy pomocy oferowanej przez CENTRUM (zajęcia grupowe lub indywidualne z wieloma specjalistami).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików CookiesZamknij