Warning: Use of undefined constant simple_breadcrumb - assumed 'simple_breadcrumb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /autoinstalator/wordpress/wp-content/themes/niebolsie/page.php on line 34

Organizatorem kampanii jest Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja, której Prezesem jest Szymon Chrostowski. Celem pracy Fundacji jest promowanie problematyki onkologicznej, postaw prozdrowotnych, działań legislacyjnych oraz systemowych w ochronie zdrowia. Fundacja prowadzi projekty edukacyjne w zakresie onkologii zorientowanej na wszystkie środowiska, w tym: młodzież, osoby dorosłe a także starsze.

Fundacja powołała Koalicję na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, w celu podnoszenia poziomu edukacji dotyczącej leczenia bólu i praw pacjentów do życia bez bólu. Koalicja skupia różne organizacje pacjenckie oraz towarzystwa naukowe w celu propagowania tematu leczenia bólu zarówno wśród pacjentów, mediów oraz lekarzy. Tworzy silne lobby, które broni interesów pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego, ostrego i przebijającego poprzez kontakty z administracją państwową, Ministerstwem Zdrowia, NFZ, AOTM oraz Rzecznikiem Praw Pacjentów. Celem organizacji jest także obalenie tabu związanego z leczeniem opioidami oraz realna pomoc osobom cierpiącym. Wspólne zaangażowanie i wsparcie Koalicji ma szansę wpłynąć na poprawę sytuacji w tym zakresie. W swojej pracy organizatorzy akcji starają się zwrócić uwagę na rolę prawidłowego leczenia bólu w przebiegu choroby nowotworowej oraz jego wpływ na jakość życia chorych. Przypominają opinii publicznej, że leczenie bólu jest obowiązkiem wszystkich lekarzy w tym onkologów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny rodzinnej. Sygnały otrzymywane przez Koalicję ze strony pacjentów oraz ich bliskich pokazują, że w zakresie opieki przeciwbólowej w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia.

W odpowiedzi na pilne potrzeby pacjentów, Koalicja zainicjowała w dniu 13 czerwca 2013 roku powstanie Grupy Ekspertów, której celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie poprawy jakości opieki nad pacjentem cierpiącym z powodu bólu nowotworowego. Grupa skupia Ekspertów z dziedziny medycyny paliatywnej, onkologii, psychoonkologii oraz przedstawicieli środowisk pacjentów. Inicjatywa uzyskała poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Efektem pracy Grupy Ekspertów było zdefiniowanie głównych problemów w organizacji opieki przeciwbólowej nad pacjentami z chorobami nowotworowymi oraz wypracowanie propozycji zmian, które nie będą wiązały się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Przedstawiciele Koalicji na Rzecz Walki z Bólem i Grupy Ekspertów kilkakrotnie przedstawiali postulaty Ministerstwu Zdrowia.

Organizatorzy Koalicji są przekonani, że wspólne zaangażowanie pacjentów, wsparcie autorytetów medycznych oraz partnerstwo wielu instytucji, ma realną szansę wpłynąć na poprawę sytuacji w tym zakresie. Z inicjatywy Koalicji w dniu 27 marca 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się debata poświęcona leczeniu bólu w Polsce z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Naczelnej Rady Lekarskiej. Widać już pierwsze pozytywne zmiany w podejściu do problemu. Od nowego roku akademickiego zajęcia poświęcone leczeniu bólu, stały się obowiązkowe na wszystkich specjalnościach lekarskich. Uproszczono również zasady stosowania recept Rpw wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików CookiesZamknij