Koalicja na Rzecz Walki z Bólem i Fundacja Wygrajmy Zdrowie rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „Rak wolny od bólu” walcząc z powszechnie funkcjonującymi stereotypami: „Rak musi boleć”, „Trzeba się przyzwyczaić do bólu”, „Leki opioidowe to narkotyki”. W inicjatywę zaangażował się prof. Jerzy Stuhr - społeczny ambasador kampanii. Pragnie on podzielić się swoim doświadczeniem w walce z chorobą nowotworową, promując ideę praw pacjenta do życia bez bólu, niezależnie od etapu choroby.

Planowane działania w ramach kampanii będą miały zasięg ogólnopolski  i potrwają od marca do września 2015. Kampania będzie komunikowana w prasie, radio, mediach społecznościowych (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy o leczeniu bólu, z możliwością zadania pytań ekspertowi poprzez stronę internetową www.rakwolnyodbolu.pl, profil facebook.com/rakwolnyodbolu). Na potrzeby kampanii został przygotowany spot radiowy i reklama prasowa z udziałem ambasadora kampanii. W kampanię zaangażowały się media ogólnopolskie i lokalne, popularyzując ideę życia bez bólu. W ramach kampanii odbędą bezpłatne konsultacje dla pacjentów onkologicznych w zakresie leczenia bólu. Akcja nosi tytuł „Soboty wolne od bólu” i zostanie przeprowadzona w poradniach leczenia bólu, hospicjach oraz szpitalach w kilku miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Częstochowie, Opolu i Gliwicach. Informacja o terminie i miejscu konsultacji zostanie zamieszczona na plakatach w wybranych palcówkach POZ.

Ból jest chorobą samą w sobie i powinien być leczony równie intensywnie jak sam nowotwór.

Na świecie zgodnie z zaleceniami WHO wiodącą rolę w terapii bólu o średnim i dużym stopniu nasilenia odgrywają opioidy, które stosowane przez lekarzy zgodnie z wspomnianymi zaleceniami, pozwalają na skuteczną terapię oraz wpływają pozytywnie na jakość życia pacjenta. W Polsce leki opioidowe są wciąż rzadko stosowane pomimo, że przyjmowane zgodnie ze wskazaniem, nie uzależniają i są bezpieczne dla chorego. Faktycznym problemem jest niska wiedza całego społeczeństwa, także wśród lekarzy, na temat obowiązujących zasad leczenia bólu. „Trudno zmieniać utarte stereotypy, gdy leki opioidowe są regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, co tylko pogłębia obawy pacjentów i lekarzy oraz jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną” – zwraca uwagę dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Ponad połowa pacjentów ankietowanych przez Koalicję, obawia się przyjmowania leków opioidowych z powodu strachu przed uzależnieniem lub posądzeniem o bycie narkomanem. Chorzy, stosując tradycyjne formy terapii, zmagają się z silnym bólem nowotworowym, przyjmują gigantyczne ilości środków przeciwbólowych wydawanych bez recepty, które są nieskuteczne na tym etapie choroby i powodują poważne działania niepożądane. W efekcie 79% ankietowanych chorych przyznaje, że przyjmowane leki przeciwbólowe nie uśmierzają bólu wystarczająco, cierpią fizycznie i emocjonalnie. „Należy zdecydowanie podkreślić, że brak odpowiedniego leczenia przeciwbólowego, narusza ludzką godność i może być interpretowane jako poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku” – zauważa dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska, ekspert praw pacjenta.

Kampania uzyskała poparcie szeregu organizacji. Patronatu Honorowego udzieliła Sejmowa Komisja Zdrowia. Partnerem projektu jest: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii „Unicorn” i Fundacja Eksperci dla Zdrowia. Patronat Merytoryczny objęło: Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Patronatu udzielili: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych. Patronami Medialnymi są: Telewizja Polska, Gazeta Wyborcza, Tylko zdrowie, Termedia, rynekzdrowia.pl, medexpress.pl, Polskie Radio Olsztyn, Family Medicine & Primary Care Review, Magazyn Pielęgniarki i Położnej. Inicjatywę wsparła firma Mundipharma Polska Sp. z o.o.

W dniu 26 marca 2015 roku Koalicja na Rzecz Walki z Bólem zorganizowała w Warszawie konferencję prasową inaugurującą społeczną kampanię edukacyjną pt. „Rak wolny  od bólu”. W spotkaniu udział wzięli: prof. Jerzy Stuhr – społeczny Ambasador kampanii, Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Wiceprezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia, Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, pomysłodawca Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, organizator kampanii „Rak wolny od bólu”, Jolanta Wysocka – z Zespołu Interwencyjno-Poradniczego Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas konferencji prof. Jerzy Stuhr odwołał się do własnych doświadczeń choroby nowotworowej i walki z niepotrzebnym bólem. Szymon Chrostowski przedstawiając założenia kampanii, zwrócił się z apelem do przedstawicieli mediów, aby jak najwięcej przypominać o tym, że w XXI wieku pacjent onkologiczny nie musi i nie powinien cierpieć z powodu bólu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików CookiesZamknij